Reklamens bild och funktion 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51742 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Dator, internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc. Du väljer själv om du vill studera på dagtid eller kvällstid.

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger en inblick i reklamens historia och dess roll i dagens samhälle med speciellt fokus på tolkning och förståelse av reklambilder samt deras funktion i relation till det omgivande samhället. Kursen har som utgångspunkt att reklambilder är kulturella produkter som både speglar och påverkar samhället.

I kursen ges olika instrument för att tolka och förstå reklambildens innehåll och dess funktion. Likaså undersöks hur reklambilden relaterar till andra bildkulturer som bildkonst, press och media. Kursen ger också en fördjupad diskussion om etik och reklam - var gränserna för reklamen går i samhället där speciellt fokus läggs på genusfrågor. Likaså ges en inblick i så kallad "branding" genom reklam, där inte den specifika varan ska förmedlas utan där föreställningar om ett varumärke byggs upp. Reklamen och samhället belyses genom hur reklam används som kommunikationsverktyg och hur reklam påverkar politik och vardagsliv. Reklamens roll i stadsrummet ges också speciell uppmärksamhet. Kursen ger även en kort översikt över reklamhistorien, med speciellt fokus på den svenska, från industrialiseringen fram till idag.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Olle Wilson olle.wilson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 83 40

Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34