Utbildning

Språkteknologi: forskning och utveckling 2017/2018 (15 hp)

HT17 vecka 35-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-57716 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 30 hp språkteknologi på avancerad nivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Anmärkning: Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av forskning och utveckling inom språkteknologi. Den teoretiska delen omfattar grundläggande vetenskapsteori, forskningsmetoder inom språkteknologi, projektplanering, samt skriva och granska vetenskapliga artiklar. Den praktiska delen består av ett litet projekt inom ett forskningsområde som är gemensamt för alla kursdeltagare, inklusive en gruppundersökning om state-of-the-art, planering och genomförande av en forskningsuppgift, och skrivandet av ett paper enligt normerna för vetenskapliga publikationer i språkteknologi.

Mer information

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52