Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor 2018/2019

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-55508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Förberedande utbildning i svenska. Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Förberedande utbildning i svenska. För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

HT18, 100 %, Campus

Startdatum: 3 september 2018

Slutdatum: 20 januari 2019

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-55515 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Förberedande utbildning i svenska. Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Förberedande utbildning i svenska. För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

VT19, 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-05508 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Förberedande utbildning i svenska. Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Förberedande utbildning i svenska. För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

VT19, 100 %, Campus

Startdatum: 21 januari 2019

Slutdatum: 9 juni 2019

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2018

Anmälningskod: UU-05515 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Resultat på obligatoriskt språktest. Förtur till kursen ges till godkända studenter från Förberedande utbildning i svenska. Förturen gäller vid direktövergång, men vid särskilda skäl kan förtur beviljas även för sökande med högst en termins uppehåll efter Förberedande utbildning i svenska. För denna kategori krävs inget språktest i samband med anmälan.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska, eller godkänt resultat från Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning. Dispens från kunskaper i engelska kan ges. Kunskaper i svenska (motsvarande nivå B2 enligt CEFR-skalan) ska alltid styrkas vid särskilt, lokalt, inträdesprov.

Anmärkning: Kursen vänder sig till dig med utomnordisk förutbildning och avslutas med ett test som motsvarar TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). Kursen är en heltidskurs på en termin. Den ger inte högskolepoäng. Kunskaper i svenska testas genom ett särskilt inträdesprov. Om provresultatet visar att du inte har tillräckliga förkunskaper för denna kurs men däremot tillräckliga för den Förberedande utbildningen i svenska för studerande med utländsk förutbildning så kommer Förberedande utbildning att läggas till på din anmälan så att du kan få en plats/reservplats på den i stället under förutsättning att kursen ges. Eventuella sena anmälningar handläggs bara om platserna inte fylls av dem som sökt inom anmälningstiden. Kursen är avgiftsfri.

Om kursen

På kursen övas och utvecklas din kommunikativa kompetens muntligt och skriftligt, så att du som studerande ska bli förtrogen med det akademiska språkets utmärkande drag. Kursen består av fyra delkurser som du läser parallellt på en termin:

  1. Muntlig färdighet och hörförståelse
  2. Skriftlig framställning
  3. Läsförståelse
  4. Projektuppsats
Undervisningen bedrivs på heltid och är obligatorisk. Undervisningen sker på dagtid 3-4 gånger per vecka och kan förekomma måndag-fredag. Den är mycket intensiv med hemuppgifter varje dag. Utbildningen kan därför inte kombineras med andra studier, förvärvsarbete eller dylikt.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76