Utbildning

Introduktion till islamisk rättsvetenskap 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 45-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-59599 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursen har två huvudmoment. I det första introduceras läran om de islamiska rättskällorna (usul ul-fiqh), de skilda rättsskolorna (madhaahib), tolkningsmetoderna, rättsetik och rättsfilosofi, viktiga rättsområden (som straffrätt, avtalsrätt, familjerätt, krigsrätt) och centrala lagtolkningsfrågor. I det andra fokuseras de utmaningar islamisk rätt står inför i västerländska kontexter, inklusive utvecklingen av en islamisk rätt (fiqh) för muslimska minoriteter.

Mer information

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85