Utbildning

Introduktion till islamisk rättsvetenskap 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 46-03 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-59599 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen ges i mån av resurser.

Om kursen

Kursen erbjuder en introduktion till islams rättsskolor (madhaahib), klarlägger deras tolkningsmetoder, undersöker delar av islamisk rättsetik och rättsfilosofi, samt ger överblick över centrala lagtolkningsfrågor inom rättsområden såsom straffrätt, avtalsrätt, familjerätt och krigsrätt. Samtidigt presenterar kursen de utmaningar islamisk rätt (fiqh) står inför i västerländska kontexter, inklusive utvecklingen av en islamisk rätt för muslimska minoriteter.

Mer information

Kontakt

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

Studievägledningen studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85