Utbildning

2D-datorgrafik - teori och tillämpning III 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-44 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-54802 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: 60 hp speldesign inklusive 2D-datorgrafik - teori och tillämpning II eller motsvarande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Anmärkning: Kursen ingår bland "tredjeårskurser" inom huvudområdet speldesign. Andra kurser på denna nivå är API för spelutveckling (7,5 hp), 3D-datorgrafik - teori och tillämpning IV (7,5 hp), Teori och metod inom speldesign (7,5 hp) och Examensarbete i speldesign (15 hp).

Om kursen

Kursen inleds med en fördjupad genomgång av visuell kommunikationsteori med fokus på den semiotiska triangeln. Därefter behandlas visuellt berättande för skapandet av story boards utifrån kameraposition, rörelse och objektivets brännvidd samt ljus- och färglära. De teoretiska kunskaperna omsätts sedan i en konstnärlig produktion av karaktärsdesign med mänskliga och antropomorfa karaktärer vilket sker ur ett berättartekniskt perspektiv utifrån funktion och avsedd estetik i relation till en önskad estetisk helhet. Produktionsövningar utförs dels för hand, dels i form av interaktiv animering genom 2D-grafik i Adobe Photoshop eller motsvarande mjukvara.

Mer information

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby