Utbildning

Kursplan för Marina miljöer

Marine Environments

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG414
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
 • Inrättad: 2008-01-17
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 23, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen skall studenten kunna

 • ge exempel på aktuella miljöfrågor som berör våra kustområden.
 • beskriva grundläggande ekologiska principer viktiga för kustnära ekosystem

Innehåll

Havets ekologi, särskilt i kustnära vatten. Kännedom om de vanligaste växterna och djuren i västerhavet och på stranden. Marin formkännedom. Bohusläns natur och kultur förr och nu. Fiske och fiskemetoder samt aktuella miljöfrågor. Oceanografiska förhållanden och begrepp.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, laborationer och studiebesök.

Examination

För godkänt på kursen krävs aktivt deltagande i seminarier, övningar och exkursioner (3 hp), godkänd hemtentamen som omfattar föreläsningar och kompendier (4 hp) samt ett individuellt skriftligt projekt (3 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen är avsedd att ge de studerande en orientering inom marinbiologi och är inte avsedd som grund för vidare studier inom ämnet. Kursen är uppdelad i två delar; del med teori och praktik förlagd till Klubbans biologiska station, Fiskebäckskil och en del med självstudier av aktuella marina miljöproblem som skall redovisas genom skriftlig rapport.

Litteratur

Gäller från: vecka 22, 2016

 • Bernes, Claes Förändringar under ytan : Sveriges havsmiljö granskad på djupet

  Stockholm: Naturvårdsverket, 2005

  Se bibliotekets söktjänst