Utbildning

Kursplan för Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv

Environmental Change on Geological Timescales

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE055
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp geovetenskap och Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva de långsiktiga globala miljöförändringar som kännetecknar kenozoikum och kvartärtiden
 • förklara drivmekanismer för klimatövergångar och deras interaktioner
 • kritiskt bedöma de stora debatterna kring viktiga övergångar i det globala klimatet, såsom pleistocenrevolutionen, uppkomsten av kvartära glaciationer samt utvecklingen och inverkan av det asiatiska monsunsystemet
 • förklara de viktigaste klimatproxymetoderna som används för att rekonstruera paleoklimatet

Innehåll

Övergången till kvartära istidsförhållanden präglas av många stora klimatförändringar och utgör en del av en längre global nedkylningstrend över kenozoikum. Kursen behandlar debatter om drivkraften bakom grundläggande förändringar i jordsystemet över flertusenåriga och tektoniska tidsskalor, såsom uppstarten av kvartärperioden, pleistocenrevolutionen och uppkomsten av monsuncirkulation. Studenter kommer att diskutera och engagera sig i rekonstruktionen av miljöförändringar med hjälp av studier kring viktiga långtidsarkiv såsom löss och marina sediment samt beskriva tektoniska drivkrafter som formar vår nuvarande klimatepok.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier samt övningar.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen (3 hp), deltagande i övningar och seminarier (1 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av ett projekt (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

 • Clift, Peter D..; Plumb, R. Alan. The Asian Monsoon : Causes, History and Effects

  Cambridge: Cambridge University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bradley, Raymond S. Paleoclimatology : reconstructing climates of the quaternary

  3. ed.: Oxford: Academic Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk