Utbildning

Kursplan för Kriminalteknisk kemi

Forensic Chemistry

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB155
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-26
 • Inrättad av: Programkommittén för biomedicinarprogrammet
 • Reviderad: 2014-04-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Kandidatexamen 180 hp. Kunskaper i kemi/biokemi motsvarande 30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Medicinska fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för kemin som ligger till grund för olika metoder att visualisera fingeravtryck
 • redogöra för kemin som ligger till grund för olika metoder att identifiera explosivämnen
 • redogöra för principer för de instrumentella tekniker som presenteras under kursen
 • använda spektroskopiska tekniker för att undersöka dokument, kulor, verktyg mm
 • föreslå och använda lämplig metod för bestämning av brandfarliga ämnen
 • utnyttja multivariata metoder för att särskilja kemiska spår som glasfragment, färgpigment mm
 • värdera resultat erhållna med olika metoder med avseende på selektivitet och känslighet

Innehåll

Metoder för analys av prover tagna vid bränder för att hitta brandorsak. Fingeravtryck med olika tekniker kommer att illustreras. Metoder för att koppla kulor till tillverkare och vapen tas upp. Identifiering av papper med spektroskopiska tekniker. Analys av färgpigment från dokument samt prover från bilolyckor såsom färgflagor och glassplitter där identifiering med hjälp av multivariat databehandling diskuteras. Identifiering av verktyg från stålsammansättning. Metoder för att särskilja olika explosiva ämnen och sprängämnen demonstreras.

Undervisning

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, seminarier och eventuellt studiebesök. I kursen ingår även ett större litteraturprojekt.

Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen, 9 hp. För godkännande krävs även godkänd laboratoriekurs och godkänt projekt presenterat muntligt och skriftligt. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 6 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2012

 • Jackson, Andrew R. W.; Jackson, Julie M. Forensic science

  Harlow: Pearson/Prentice Hall, 2004

  Använd alltid senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst