Kursplan för Praktisk prototypframtagning

Prototype Construction

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE642
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-05-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: 20 hp inom ett tekniskt yrkesprogram.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • redogöra för metoder för praktisk bearbetning av metaller,

 • göra egna konstruktioner, välja material och evaluera konstruktioner,

 • ge förslag på förbättringar av konstruktionen avseende funktion, materialval, tillverkning, design mm.

Innehåll

Under kursen tillverkas t.ex. en Stirlingmotor med de bearbetningsmetoder som är vanliga i tillverkningsindustrin. Delarna skall tillverkas i verktygsmaskiner, kontrollmätas med sådan utrustning som är vanlig inom industrin, monteras och provköras. Stirlingmotorns arbetssätt och olika typer skall redovisas och förslag på förbättringar, t.ex. materialval, bearbetningsteknik och utformning av den tillverkade modellen, skall redovisas muntligt och skriftligt.

Undervisning

Föreläsning, individuell handledning i verkstad.

Examination

Godkänd examination inkluderar praktiska övningar och demonstration av fungerande konstruktion. Arbetet skall redovisas muntligt och skriftligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

Kurslitteratur saknas