Utbildning

Liberal Arts-programmet 2016/2017

Liberal Arts är programmet för dig som vill ha en bred utbildning, med en bas i såväl humaniora som naturvetenskap. Utbildningen strävar efter att utveckla ditt kritiska tänkande, din kommunikationsförmåga, men också din förståelse av människan som kultur- och naturvarelse. I dagens arbetsliv är det allt viktigare med mångsidighet och bred kompetens. Studier i Liberal Arts vid Uppsala universitet ger dig denna bredd.

Om programmet

Att studera Liberal Arts är att välja en bred och bildande utbildning där humaniora möter naturvetenskap. Under det första året får du studera på Campus Visby, där du läser tvärvetenskapliga kurser med inriktning mot så vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, idéhistoria, litteraturvetenskap, retorik och arkeologi. Liberal Arts-programmet ger dig perspektiv på vårt klassiska kunskapsarv, men också på dagsaktuella frågor om miljö och hållbar utveckling.

Under utbildningen tränas du i argumentation, kritiskt tänkande och kommunikation i olika medier. Möjligheten att kombinera det första årets tvär­vetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala, ger mycket goda möjligheter på arbetsmarknaden.

När du läser programmet Liberal Arts kan du välja inriktning mot något av följande huvudområden:

 • arkeologi
 • antikens kultur och samhällsliv
 • egyptologi
 • etnologi
 • genusvetenskap
 • konstvetenskap
 • textilvetenskap
 • musikvetenskap
 • kulturantropologi
 • samhällsgeografi
 • kulturvård
 • historia
 • litteraturvetenskap
 • retorik
 • ekonomisk historia
 • filosofi
 • idé och lärdomshistoria
 • engelska
 • svenska
 • tyska
 • italienska
 • latin
 • grekiska och
 • indologi
Det första året i Liberal Arts-programmet kan, beroende på ditt eget ämnesval, ge direkt behörighet till B-nivån inom ett eller maximalt två av följande huvudområden: filosofi, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, retorik, arkeologi, ekonomisk historia.

Under programmets femte termin finns möjlighet till praktik, antingen under fem eller tio veckor.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med Liberal Arts som biområde och med något av följande huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap, textilvetenskap, musikvetenskap, kulturantropologi, kulturvård, historia, litteraturvetenskap, retorik, ekonomisk historia, praktisk filosofi, teoretisk filosofi, idé- och lärdomshistoria, samhällsgeografi, engelska, svenska, tyska, italienska, latin, grekiska eller indologi.

Om undervisningen

Undervisningen under det första året sker huvudsakligen på Campus Gotland i Visby och är koncentrerad, företrädesvis i seminarieform, men kombinerat med föreläsningar, handledning individuellt eller i mindre grupp, och nätbaserad undervisning. Förmågan att arbeta konstruktivt i små grupper tränas intensivt. Gruppstorleken är liten, undervisningstätheten hög, och förväntningarna på dig som student likaså. Du kan sedan kombinera det första årets tvär­vetenskapliga utbildning med en lång rad ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala.

Studera utomlands

På Liberal Arts-programmet finns goda möjligheter till utbytesstudier, både inom de olika huvudområdena och inom biområdet Liberal Arts. Alla studenter uppmuntras att studera minst en termin utomlands. Programstudenterna får möjlighet att söka utbytesstudier via den historisk-filosofiska fakultetens och Uppsala universitets centrala utbytesavtal med universitet i olika delar av världen.

Läs intervjun

Castillo Söderlund har läst Liberal Arts-programmet på Uppsala universitets nyaste campus i Visby - Campus Gotland.

Varför sökte du Liberal Arts-programmet?
- För att jag ville läsa allt! Liberal Arts-programmet verkade vara ett roligt sätt att bli mer allmänbildad, att få smaka på massor av ämnen innan jag fördjupar mig i ett huvudämne. Och så gillade jag blandningen med att man läser första året i Visby och sen kan fortsätta de andra två åren i Uppsala.

Hur trivs du på programmet?
- Jättebra! Liberal Arts visar på hur alla ämnen hänger ihop och hur vi kan se på saker från oändligt många perspektiv. Den tvärvetenskapligheten gör att varje delkurs känns utmanande och givande. Det blir ett sätt att tänka som jag kommer ta med mig oavsett vad jag läser sen.

Hur skulle du beskriva Campus Gotland?
- Väldigt mysigt. Det är inte alla som kan skryta med ett campus som ligger precis vid en strandpromenad, och att ha Almedalen som utsikt när man pluggar är inte fy skam. Visby är också mycket mer än det första intrycket av muren och kullerstensgator!

Hur ser en vanlig dag på Liberal Arts-programmet ut?
- Den börjar oftast omkring 9-10-tiden med föreläsning i helklass. Sedan fortsätter den med seminarium i halvklass, då får vi en chans att gå mer in på djupet. Det som gör LA-programmet speciellt är att vi dessutom har så kallade tutorials. Då är vi 4-5 personer som får handledning kring det just vi är mer intresserade av. Det känns otroligt lyxigt att på universitetsnivå få så pass mycket lärarledd tid i olika former.

Hur är Visby som studentstad?
- En knasig blandning av människor med olika intressen, haha. Tänk dig att du tagit ett gäng studenter från hela landet och placerat dem på en ö, det förstärker gemenskapen en hel del. Vi på LA-programmet har fått upptäcka en ny stad OCH ett helt nytt program – och det är jättespännande!

Upplägg

Liberal Arts-programmet inleds med ett introduktionsår på Uppsala universitet Campus Gotland i Visby.

Termin 1
Två temakurser inom biområdet Liberal Arts:

Kunskapens klassiker. Analys, kritik, dialog, 15 hp
Kursen är tvärvetenskaplig och behandlar ett urval västerländska klassiska texter från antiken till vår tid. Kursen koncentreras kring några övergripande teman, t.ex. uppfostran och bildning, politik, kunskap och sanning, samt kropp och natur.

Människa och miljö. Natur, kultur, historia, 15 hp
Kursen är tvärvetenskaplig och avser att, utifrån teman som utveckling, hållbarhet och mångfald, ge olika perspektiv på relationerna mellan människa och miljö. Kursen behandlar orsaker till och konsekvenser av förändringar i miljön och debatterar sambandet mellan klimat, naturliga processer och mänskliga handlingar, såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv. Vidare belyses förändringsprocesser utifrån flera integrerade kunskapsperspektiv såsom ekosystemsperspektivet, mångfaldsperspektivet, det evolutionära perspektivet, samt hållbarhetsperspektivet. Studenterna övas genom kursens gång att sätta historiska skeenden, konflikter och samband mellan människa, samhälle och miljö i ett samtids- och framtidsperspektiv. Genom kursens gång ges också studenterna träning i att debattera, problematisera och värdera frågor av stor vikt för hållbar utveckling.

Termin 2
Du fördjupar dig inom Liberal Arts (två kurser à 7,5 hp), men här väljer du även att antingen inleda studierna i ett huvudämne, eller kurser inom annat valfritt område.

Perspektiv på plats, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en bred förståelse för hur platser har uppstått och givits betydelse genom historien, samt hur begreppet plats är relevant för att förstå samtida processer i kultur och samhälle. Som student möter du en mångfald humanistiska och samhällsvetenskapliga teoribildningar om plats.

Estetik och politik, 7,5 hp
Kursen handlar om hur konst i vid mening (bildkonst, litteratur, retorik, musik, teater, film, arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering) genom historien är uttryck för olika politiska ideologier och har använts för skiftande politiska syften.

Termin 3-6
Du studerar ditt huvudämne antingen på Campus Gotland eller i Uppsala, och här ryms även valfria breddningsstudier, praktik, fältmoment eller en termins utlandsstudier.

Karriär

Arbetsmarknaden efter detta program är både bred och varierad. Bildning och en bred utbildning efterfrågas av arbetsgivare idag, och Liberal Arts-modellen betonar utbildningsbredd, bildning och studentens personliga utveckling, likväl som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, problemlösningsförmåga och analytisk förmåga. Målet är att utbilda flexibla och självständiga studenter för en snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. Inom programmet finns det också åtskilliga möjligheter för studenterna att profilera sig mot ett visst intresseområde genom valet av ämneskombinationer, uppsatsarbeten och kurser.

Programmet ger också behörighet till masterutbildning inom huvudområdet.

Behörighet och anmälan

Senare under utbildningen ska du välja huvudämne. Observera att det kan vara andra behörighetskrav till ditt huvudämne än till själva programmet. Behörigheten prövas i samband med ämnesval under utbildningens gång. Det är därför viktigt att du, innan du söker till programmet, har förvissat dig om att du är behörig även till det ämne du vill läsa senare inom programmet.

Liberal Arts-programmet

180 högskolepoäng

HT16 100% Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5120 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt & Mer Info

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

För programspecifika frågor kontakta: Patrik Mehrens patrik.mehrens@littvet.uu.se

För studievägledning kontakta: Sara Vestling sara.vestling@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 16

För frågor om studieadministration kontakta: Carina Dahlström carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 82 34, 0498-10 82 34