Utbildning

Kandidatprogram i religionsvetenskap 2016/2017

Med kunskap om religion förstår du världen bättre. Religion berör allt från världspolitik och samhällsliv till människors sökande efter lycka och mening. Religion handlar om värderingar och attityder och är för många en nyckel till identitet. Utan kunskaper om religion blir historiska skeenden, dagspolitiska händelser och kulturella uttryck ofta obegripliga.

Om programmet

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Hos oss möter du en modern fakultet som samspelar med omvärlden, en fakultet som utbildat studenter sedan 1477. Kandidatprogrammet i religionsvetenskap vid teologiska institutionen kännetecknas av det vetenskapliga studiet av religion. Om du läser religionsvetenskap vid Uppsala universitet får du ta del av det allra senaste inom forskningen och du har större möjlighet att själv välja inriktning på dina studier än på något annat lärosäte.

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap riktar sig till dig som vill förstå religioners och andra livsåskådningars innehåll och uttrycksformer i historia och nutid. Här får du kunskaper om hur religioner och andra livsåskådningar påverkar individer och samhällen och hur de har format och formar samfund och institutioner. Du får inblick i centrala livsfrågor och etiska problem och förmåga att tolka och förstå religiösa texter. Efter utbildningen har du också en bred uppsättning redskap för att kunna förklara och diskutera olika åsikter och företeelser som rör religioner och livsåskådningar. Utbildningen ger användbar kompetens som behövs inom många samhällsområden, exempelvis media och kultur, vård och utbildning, hjälporganisationer och politik, men också inom kyrkor och andra trossamfund.

Examen

Programmet leder till en teologie kandidatexamen med religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier, eller tros- och livsåskådningsvetenskap som huvudområde. Yrkesrelaterad religionsvetenskap kan utgöra biområde i examen.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar under programmets gång. Föreläsningar och obligatoriska seminarie- och gruppövningar blandas med självstudier, studiebesök och uppsatshandledning. Examinationen sker främst genom skriftliga prov och olika typer av skrivuppgifter. I programmet ingår även att skriva ett större självständigt arbete.

Upplägg

Den första terminen läser du grundkursen Religionsvetenskap A. Därefter väljer du själv vilka fortsättningskurser ur Teologiska institutionens utbud på grundnivå som du vill läsa. Vissa kurser ges endast en gång per läsår.

På B- och C-nivå väljer du kurser inom dessa inriktningar:

  • religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
  • kyrko- och missionsstudier
  • bibelvetenskap
  • tros- och livsåskådningsvetenskap
Dessutom finns möjlighet att läsa kurser i yrkesrelaterad religionsvetenskap.

Kandidatprogrammet avslutas med en uppsats inom den inriktning du valt.

Programmet är behörighetsgivande för masterprogram i religionsvetenskap, masterprogram i mänskliga rättigheter och masterprogram i religion i fred och konflikt och ger också behörighet till en rad yrkesinriktade magister- och masterprogram, till exempel med inriktning mot undervisning, journalistik, arkiv eller bibliotek.

Karriär

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap rymmer många olika inriktningar och perspektiv och därmed en rad olika möjligheter. I hög grad väljer du själv vad som ska ingå i din utbildning och det innebär att slutresultaten kan se olika ut. I samtliga fall innebär en religionsvetenskaplig utbildning att ha kunskaper och färdigheter med relevans för många olika yrkesområden, till exempel:

  • lärare
  • präst
  • pastor
  • journalist
  • handläggare
  • projektledare

Behörighet och anmälan

Studieort Uppsala

180 högskolepoäng

HT16 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Studieort Uppsala

180 högskolepoäng

VT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-17

Anmälningskod: UU-P0500 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt & Mer Info

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B, Uppsala

Box 511, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 22 95

Studievägledare studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85