Utbildning

Kandidatprogram i systemvetenskap 2017/2018

Bild för Kandidatprogram i systemvetenskap 2017/2018
 • 180 hp
 • Uppsala , Gotland
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett ­samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder ­möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området. Programmet kan läsas antingen i Uppsala med inriktningen Systemutveckling eller i Visby med inriktningen Programvaruteknik.

Om programmet

En systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används av och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i yrkessituationer. IT-evolutionen har spritt sig till alla branscher, exempelvis till media, marknadsföring, handel, bank och finans, spel, försäkring och offentlig service. Nu finns ett ökat intresse inom nya områden där IT spelar en allt större roll, till exempel inom miljö, turism, hållbar utveckling och transportsektorn.

I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom appar och social media en stor roll. Idag är appar och webbsidor en naturlig del av både arbete och vardagsliv. Utbildningen förutsätter ett intresse för hur modern IT kan vara till nytta för människor – däremot krävs inga särskilda IT-kunskaper för att påbörja utbildningen.

Du lär dig hela system­utvecklingsprocessen med kravhantering, design, programutveckling, testning och modifiering, vilket inkluderar programmering och interaktionsdesign. Du förbereds för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla nya IT-system. Som systemvetare får du arbeta både med människor – för att utreda hur tekniken kan skapa nytta – och med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser. Det är en verkligt rolig utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort. I utbildningen läser du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. Biområdet är antingen databasteknik eller programvaruteknik, beroende på val av inriktning. Inriktningen mot programvaruteknik som ges i Visby på Uppsala universitet – Campus Gotland ger förutom kandidatexamen i informationssystem möjlighet att erhålla en högskoleexamen i programvaruteknik efter två års studier.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Marie Guldevall
Från: Täby, Stockholm
Läser: Kandidatprogram i Systemvetenskap, år 2

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville studera just i Uppsala och systemvetenskap var den utbildning som passade mig bäst eftersom jag ville läsa en kandidat med teknisk inriktning. Sen tyckte jag det var tilltalande att tredje terminen var valbar då jag passade på att åka på utbyte till England.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det skiljer sig en del från att studera på gymnasiet eftersom du förväntas strukturera upp större delen av dina studier. Studietakten är också högre eftersom vi mest läser kurser på 7,5 hp som bara håller på i cirka 4 veckor.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag gillar att jag själv strukturerar mitt pluggande, trots att det kan var svårt när det finns så mycket annat roligt att göra. Studentlivet i Uppsala är helt underbart och med 13 nationer finns det något för alla. Att studenterna utgör cirka en tredjedel av Uppsalas invånare bidrar till en speciell atmosfär som känns härlig och skapar en gemenskap.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag börjar oftast med föreläsning på förmiddagen, följt av lunch. Under eftermiddagen blir det eventuellt lite plugg om vi inte har föreläsning. Det varierar väldigt mycket från kurs till kurs hur dagarna ser ut – ibland har vi bara några få föreläsningar i veckan och ibland ”bor” vi i skolan.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Svårt att svara på men när jag började la jag märket till att alla var väldigt villiga att hjälpa varandra och att det var bra sammanhållning inom programmet. Studenterna i 2:an och 3:an var väldigt tillmötesgående och kom med råd och hjälp kring tentor och dylikt.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var väldigt nervös inför första tentan – jag visste inte hur det gick till och vad som förväntades av mig. Som tur var blev jag godkänd och nu är tentor en del av vardagen.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag planerar att läsa en master när jag är klar med kandidaten. Jag vill gärna läsa en master inom MDI eller webbdesign. Masterutbildningarna som institutionen erbjuder är väldigt bra, men jag kommer nog att läsa utomlands eftersom jag vill jobba internationellt i framtiden.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Jag har sedan dag ett här i Uppsala varit engagerad i vår förening, Uppsala Systemvetare, och ett av mina bästa minnen är då jag var general för insparken som föreningen anordnar. Det är två veckor av massa roliga aktiviteter och härliga människor. Så himla kul! Jag har också varit i England på utbyte under min tredje termin och det är något av det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det ligger väldigt högt bland mina bästa minnen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Någonstans längs Fyrisån eller ängarna ut vid Flogsta. Ekoparken är inte heller så tokig en solig eftermiddag.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg, utan tvekan.

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis har jag tagit min masterexamen och jobbar utomlands någonstans med något jag tycker om.

Våren 2017

Upplägg

Inriktningen mot Systemutveckling läses i Uppsala
 
År 1
Utbildningen börjar med en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser samt webbprogrammering och e-tjänster. Dessutom inhämtas baskunskaper i matematik, vilket underlättar förståelsen för datorns arbetssätt och för hur datorprogram kan byggas upp. Därtill ingår en introduktion till människa-datorinteraktion.

År 2
Under andra årets första termin studeras ett biområde som till exempel företagsekonomi, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, datavetenskap, biologi och lingvistik. Verksamhetsinriktad systemutveckling, informations- och IT-säkerhet, IT-rätt samt logik studeras den andra terminen.

År 3
Det avslutande året ger fördjupning i ämnesområdet med fortsättningskurser inom verksamhetsinriktad systemutveckling och objektorienterad programutveckling samt kurser inom avancerad dataanalys, Internetbaserade system och informationsinfrastruktur. Under sista terminen ges även en kurs i forskningsmetod till stöd för det avslutande examensarbetet.

Inriktningen mot Programvaruteknik läses i Visby på Uppsala Universitet – Campus Gotland

År 1
Första året ger en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser och webbprogrammering. Dessutom studeras algoritmer och datastrukturer, vilket ger fördjupad förståelse för olika aspekter av programvaruutveckling.
 
År 2
Under utbildningens andra år fördjupas kunskaperna i programmering, kvalitetssäkring av programvara, webbteknik samt informations- och IT-säkerhet. Andra året avslutas med ett programvaruprojekt som ger möjlighet för studenten att efter två års avklarade studier erhålla en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudämne.
 
År 3
Tredje året inleds med en termin bestående av valfria kurser. Under sista terminen ges en kurs i forskningsmetod och en kurs i dataanalys och visualisering. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Om undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna kan komma att ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter. På avklarade kurser ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.

Inriktningen Programvaruteknik ges i Visby på Campus Gotland. Inriktningen Systemutveckling ges i Uppsala. 

Karriär

Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare, webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.
Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-dator­interaktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Behörighet och anmälan

Programvaruteknik

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2203 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Systemutveckling

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2202 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Systemutveckling, Uppsala: Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Programvaruteknik, Visby: Thomas Ejnefjäll thomas.ejnefjall@im.uu.se

Telefon: 018-471 82 75