Utbildning

Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) - Masterprogram i kemi 2018/2019

Bild för Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) - Masterprogram i kemi 2018/2019
Anmälan

Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på av­ancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning har du möjlighet att fördjupa dig inom det område av kemin som intresserar dig mest, till exempel den för Uppsala universitet unika inriktningen mot kemi för förnybar energi eller bio- och nanomaterial eller någon av våra övriga kemiinriktningar på avancerad nivå.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings. 

En kemiexamen från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter. Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Om programmet

Som student på programmet blir du specialist inom analytisk kemi och förbereds för att kunna jobba inom industrin och på laboratorier över hela världen. Inriktningen EACH är ett Erasmus mundus program som ges av fyra universitet: University of Tartu i Estland, Université Claude Bernard Lyon i Frankrike, Åbo Akademi University i Finland och Uppsala universitet. Utbildningen har fått erkännande som ett joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på. Mer information och ansökan 

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Den första terminen på programmet läser du kemikurser som bygger på dina tidigare kunskaper och färdigheter och som ger en god teoretisk och praktisk grund för de fortsatta studierna.

Under termin två och tre läser du kurser inom din valda inriktning eller kombi­nerar en individuell studieplan.

Programmet avslutas med ett examens­arbete på 30 alternativt 45 hp.

Under studierna kommer du att komma i kontakt med ledande forskargrupper och får en god inblick i deras arbete. Under vissa kurser kan du även delta i gruppmöten och forskningsseminarier. Denna möjlighet har utarbetats för att berika din undervisning och öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Se studieplanerna för kurser inom inriktningarna:
Analytisk kemi
Bio- och nanomaterial
Biokemi
Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)
Fysikalisk kemi
Kemi för förnybar energi
Kemisk biologi
Organisk kemi
Teoretisk kemi

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från U­ppsala universitet har du många möjlig­heter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig s­ektor, eget företagande eller inom den ak­ademiska världen.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbets­uppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god med 97 % i arbete eller studerande/doktorand bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta branscher och efterfrågan på kemister förväntas öka med bland annat ökade miljökrav samt utveckling av förnybara energikällor och smarta material. Kemister har en nyckel­position i arbetet med att möta framtida utmaningar som hållbara energisystem, ren och effektiv produktion, ofarliga produkter ur miljö- och hälsoperspektiv, nya läkemedel och vaccin. Arbets­uppgifterna varierar och kan vara till exempel:

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Även om kemi i grunden är en laborativ vetenskap så finns det en mängd arbeten där kemister i första hand bidrar med teoretiska kunskaper, ofta i kombination med kunskaper inom något annat område.

Behörighet och anmälan

Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH)

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-01-15

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp inom området kemi eller kemiteknik samt 20 hp inom matematik och/eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se www.ut.ee/EACH/admission-requirements/ för information om urval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr