Utbildning

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap 2017/2018

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap på Gotland ger dig en bred men samtidigt unik kompetens. Du får ingenjörens förmåga att analysera och angripa problem i kombination med kunskaper inom bland annat ledarskap, ekonomi och kvalitetsutveckling. Dina kunskaper blir branschoberoende vilket gör dig efterfrågad inom såväl traditionell industri som tjänsteproducerande organisationer.

I en värld av global konkurrens får utvecklings- och förändringsfrågor en allt större betydelse för företag och organisationer. För att kunna arbeta med detta är det viktigt att du har ett tänkande som kombinerar teknikkunskaper med en helhetssyn på management och förändringsfrågor.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap är utformat för att ge dig de kunskaper och ingenjörsmässiga färdigheter som krävs för en framgångsrik karriär inom det industrielltekniska området.

Programmet hjälper dig utveckla en bred kompetens inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, ledarskap, projektledning, kommunikation, ekonomi och grundläggande kunskaper i matematiska metoder. Du får även fördjupande kunskaper och färdigheter inom produktionsledning, processledning, förändringsledning, produktutveckling och industriell ekonomi. Du blir en ingenjör med de rätta verktygen för att kunna lösa dagens och framtidens problem.

Inom programmet samarbetar vi kontinuerligt med näringslivet. Du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt med bland annat olika inlämnings- och projektuppgifter till externa uppdragsgivare. Som avslutning på programmet gör du ett examensarbete om 15 högskolepoäng (hp) under den sista terminen. Under examensarbetet får du möjlighet att visa dina kunskaper och färdigheter som ingenjör samtidigt som du också får tillfälle att knyta närmare kontakter med framtida arbetsgivare.

Examen

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Upplägg

Under examinationerna är förståelse och tillämpning det viktiga. Därför kommer inte examinationerna bara att bestå av skriftliga sluttentor, utan vi kommer också att använda oss av löpande examination under kursernas gång genom till exempel kontrollskrivningar (kortare skriftliga prov), skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, rapporter, laborationer, litteraturstudier, seminarier och projektarbeten.

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig och främjar god kontakt mellan studenter och lärare, här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Under programmet kommer du att möta flera olika typer av undervisningsformer som föreläsningar, seminarieövningar, räkneövningar, laborationer, självstudier, inlämningsuppgifter och verklighetsanknutna projekt där fokus ligger på att i möjligaste mån ha en koppling till näringslivet.

På Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap kommer du även att göra studiebesök på olika företag och organisationer. Vi arbetar också aktivt med gästföreläsare. På så sätt får du möjlighet att skapa ett kontaktnät redan under utbildningen. Du som student får jobba aktivt med tillämpning av teoretiska kunskaper och på så sätt blir du väl förbered för din framtida yrkesroll som ingenjör.

Studera utomlands

Med universitetets utbytesavtal får du stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte, vilket kan vara en nyttig erfarenhet. Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis. Vi hjälper dig gärna med råd och praktiska detaljer.

Karriär

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap ger dig möjligheter till ett spännande och utvecklande framtida arbetsliv. Din utbildning är branschoberoende, vilket gör dig efterfrågad både inom traditionell industri och inom tjänsteproducerande företag och organisationer. Dina framtida arbetsuppgifter kan utgöras av allt från traditionella ingenjörsarbetsuppgifter till arbetsuppgifter som kvalitetsansvarig, projektledare för tekniska utvecklings- och förändringsprojekt, verksamhetsutvecklare eller teknisk inköpare. Vidare har du också goda möjligheter till olika ledande befattningar i framtiden.

Efter din högskoleingenjörsexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning. Uppsala universitet har i nuläget en tvåårig masterutbildning i industriell ledning och innovation, som ger ett helhetsperspektiv på teknik, ledarskap och internationell affärsverksamhet. Beroende på dina intressen finns det även flertalet andra lämpliga masterutbildningar, dels på Uppsala universitet, men även nationellt och internationellt.

På Uppsala universitet bedrivs en aktiv forskning inom området. Bland annat sker forskning inom beröringspunkterna mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling, management med fokus på ledarskap, samt inom organisation och ledning av teknikintensiva verksamheter med särskilt fokus på projekt och hållbar organisering. Resultaten av forskningen möter du som student genom lärarna som ofta är aktiva forskare.

Kristian Hakala, underhållschef, Nordkalk
 –  Utbildningen täcker in många av de behov industrin har idag. Jag är själv ingenjör med inriktning mot produktion och har även läst ekonomi. Den profilen har hjälpt mig mycket i mitt yrkesliv. Kombinationen ingenjör med kompetens inom kvalitet, ekonomi, produktion och miljö ger verktyg och möjlighet att möta de många komplexa utmaningar som ställs inom dagens moderna verksamheter.

Behörighet och anmälan

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap

180 högskolepoäng

HT17 - 100 % - Campus

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1553 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Gunnar Dahlin gunnar.dahlin@angstrom.uu.se

Telefon: 018-471 83 81, 0498-10 83 81