Studieplan för Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Bachelor Programme in Energy Transition - Sustainability and Leadership

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TEO1K
 • Fastställd: 2017-11-28
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

 • Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp (2KU091)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Samhällsgeografi G1F, Miljövetenskap G1F
 • Samhällsförändring, ledarskap och deltagande, 5 (av 10) hp (1GV176)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F

Period 2

Termin 4

Period 3

 • Innovationer för energiomställning, 10 hp (1GV178)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F
 • Projekt i energisystem och ledarskap, 5 (av 10) hp (1GV179)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F
 • Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet, 5 (av 10) hp (1TG292)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Period 4

 • Projekt i energisystem och ledarskap, 5 (av 10) hp (1GV179)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar energiomställning G1F
 • Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet, 5 (av 10) hp (1TG292)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

Årskurs 3, preliminärt läsår 2020/2021

Termin 5
Valfria kurser 30 hp

Termin 6
Projekt i tvärvetenskaplig praktik 10 hp
Vetenskaplig metod II 5 hp
Självständigt arbete i hållbar energiomställning 15 hp

Tillvalskurser (valfria perioder)
Praktik i hållbar energiomställning 5 hp
Praktik i hållbar energiomställning 10 hp
Praktik i hållbar energiomställning 15 hp