Studieplan för Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master Programme in Sustainable Destination Development

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: THD2M
 • Fastställd: 2017-11-28
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-05-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 1

Period 2

Inriktning Tillämpad kulturarvspolitik

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Valfria kurser 15 hp

Termin 3

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 1

Period 2

Inriktning Tillämpad kulturarvspolitik

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 4

Valfria kurser

 • Projekt i hållbar destinationsutveckling, 15 högskolepoäng (1TG429)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Projekt i hållbar destinationsutveckling, 10 högskolepoäng (1TG430)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Projekt i hållbar destinationsutveckling, 7,5 högskolepoäng (1TG431)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Projekt i hållbar destinationsutveckling, 5 högskolepoäng (1TG432)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F
 • Yrkesanknuten praktik i hållbar destinationsutveckling, 15 högskolepoäng (1TG433)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar destinationsutveckling A1F