Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Master Programme in Electrical Engineering

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2016)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Student som önskar avbryta civilingenjörsprogrammet för att istället ta ut en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik läser 1FA522 Vågor och optik men byter i övrigt ut studieplanens kurser i period 33 och 34 mot 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs, 1TE615 Projektarbete i elektricitetslära (i period 33) samt 1TE660 Examensarbete i elektroteknik (period 34).

Termin 7

Profilering erbjuds mot förnybar elgenerering eller styrning av elektriska system.
För examen krävs minst 40 hp inom en profil.

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

Termin 9

Period 1

Period 2

Följande kurser erbjuds inom profilering mot förnybar elgenerering: 1TE029, 1TE038, 1TE043, 1TE737, 1TE673, 1TD395, 1TE270, 1TE700, 1TE678, 1TE065, 1TE716, 1TE765, 1TE692.
Följande kurser erbjuds inom profilering mot styrning av elektriska system: 1TE651, 1RT495, 1TE663, 1TE747, 1TE737, 1TE673, 1TD722, 1TD395, 1FA259, 1TE039, 1RT496, 1TE675, 1TE692.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp
School of Entrepreneurship in Uppsala
Termin 9-10, Ej platsgaranti. Även för studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan gäller kravet om 40 hp inom en profil inom examenskravet.

Tillvalskurser:
(Ges i mån av resurser).

Period 2

* Obligatorisk