Utbildning

Studieplan för Masterprogram i geovetenskap

Master Programme in Earth Science

Inriktning: Naturgeografi (Physical Geography)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TGV2M
 • Inriktningskod: NAGE
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2016/123
 • Studieplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Eller:

Period 2

alternativt

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)