Utbildning

Studieplan för Masterprogram i fysik

Master Programme in Physics

Inriktning: Meteorologi (Meteorology)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: METE
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2016/123
 • Studieplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1ME421 är för magisterexamen.
Kursen 1ME415 ges under sommaren.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Kursen 1ME414 ges bara på svenska.

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):