Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Master Programme in Materials Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TTM2Y
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-09
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2016/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

Termin 9

Period 1

Period 2

Entreprenörsskolan i Uppsala, 60 hp, ej platsgaranti.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Period 2

Period 3

Maximalt 15 högskolepoäng Forskningspraktik i materialvetenskap får ingå i examen.

* Obligatorisk