Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Master's Programme in Sociotechnical Systems Engineering

 • 300 högskolepoäng
 • Programkod: TST2Y
 • Fastställd: 2015-03-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-08-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2016/123
 • Studieplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

För studenter som är antagna till senare del av program finns möjlighet att läsa en mindre introduktionskurs: 5LH225 Introduktion till system i teknik och samhälle, 5 hp
 

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

1MS926 kan ej medräknas i examen tillsammans med 1MS026.

Period 4

Termin 5

Följande kurser årskurs 3 passar inom:
Profilering mot IT-system: 1DL210, 1MD031, 1DL301 och  1DT066.
Profilering mot energisystem: 1FA401 och 1TE064.
 

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp.
En kurs Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle är obligatorisk för examen.

Termin 7

Följande kurser årskurs 4 passar inom:

 • Profilering mot IT-system: 1DL360, 1DT072 och 1MD000.
 • Profilering mot energisystem: 1TE754 och 1GV334.

Uppsatsförberedande fördjupningskurs samt Uppsats STS är obligatoriska kurser inom ett av de hum/sam ämnen som är uppräknade nedan. Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen.

Kurserna ges fördelade på 5 hp period 1 och 5 hp period 2.


 

Period 1

Period 2

Termin 8

En av kurserna Uppsats STS är obligatorisk inom programmet. Kurserna ges fördelade på 5 hp period 3 och 10 hp period 4.

Period 3

1MS026 kan ej medräknas i examen tillsammans med 1MS926.

Period 4

Termin 9

Följande kurser årskurs 5 passar inom:

 • Profilering mot IT-system: 1DL251, 
 • Profilering mot energisystem: 1TE037.

Period 1

1DL251 kan räknas in i HUM/SAM-blocket.
1TE061 och 1DL251 kan inte ingå in i civilingenjörsexamen i system i teknik och samhälle tillsammans.
 

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Kurserna 2NE930, 1FA410 och 1TE056 börjar i period 1 men fortsätter in i period 2.

Period 2

Period 3

Geografiska informationssystem, 5 hp (TE0016 SLU)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik  AXX

Kurs 1TE038 och 1TE043 börjar i period 3 men fortsätter in i period 4.

Period 4

TE0016 kan inte ingå i examen tillsammans med TE0008 eller TE0005.

* Obligatorisk