Utbildning

Historia 2017/2018

Historia handlar om hur vi människor studerar hur våra samhällen har förändrats över tid. Vid Historiska institutionen kan du studera bakgrunderna, orsakerna och effekterna av dessa förändringar såväl lokalt, regionalt som globalt. Du får förståelse för forna tiders ekonomiska, sociala och politiska system och lär dig att se dem i ljuset av samtidens kultur och ideologi. Du får veta hur och varför historiker i olika tider har gett olika förklaringar till historisk förändring. Därtill lär du dig att kritiskt välja ut och utvärdera fakta från källor och historisk litteratur, att ställa samman dessa till analyser och förklaringar och att presentera dina resultat i logiskt sammanhängande text.

Ämnet historia ingår i Historikerprogrammet. Historiska institutionen ger två masterprogram: masterprogrammet i humaniora, inriktning historia samt det internationella masterprogrammet Early Modern Studies. Northern Europe 1450-1850.

Kontakt

Karin Hassan Jansson (studierektor för grundnivån), Mikael Byström (avancerad nivå) studierektor-gu@hist.uu.se; studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 31, 018-471 15 54