Utbildning

Journalistik 2017/2018

Grundnivå - fortsättningskurser

Kontakt

Martin Landahl martin.landahl@im.uu.se

Telefon: 018-471 28 77

Fax: 018-471 78 67

I en tid då "alla" kan vara journalister blir djupa ämneskunskaper och goda färdigheter i att kommunicera allt viktigare. Har du en kandidatexamen kan du läsa vår påbyggnadsutbildning i journalistik. Här kombinerar du dina ämneskunskaper med journalistiska yrkeskunskaper och vetenskaplig reflektion över journalistikens villkor och möjligheter.

Kontakt

Martin Landahl martin.landahl@im.uu.se

Telefon: 018-471 28 77

Fax: 018-471 78 67