Utbildning

Textilvetenskap 2017/2018

Textilvetenskap omfattar studier av textila material, redskap och tillverkningstekniker samt brukare och tillverkare i en samhällskontext. För att kunna studera eller bedriva forskning inom området är hantverkskunnandet en viktig grund, ett verktyg för att kunna förstå, bearbeta och dra relevanta slutsatser om textila material och företeelser, såväl historiska som nutida. Praktiska och analytiska övningar kring de vanligaste textila teknikerna ingår därför i våra kurser.

Inom textilvetenskap handlar det om att sätta in det textila materialet i ett historiskt och ekonomiskt sammanhang. De ämnen som ingår berör bland annat materiallära, färgning, vävning, broderi, textila redskap, tillverkning, bruk och vård av textila föremål och dräkter, kronologisk och geografisk utbredning samt ursprung och spridning av textila produkter och tekniker som kan användas för att förstå historiska samband och ligga till grund för ny teknisk utveckling.

Kontakt

Annelie Holmberg annelie.holmberg@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 23 34