Utbildning

Utvecklingsstudier 2017/2018

Grundnivå - baskurser

Kontakt

Studentexpedition statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06

Utvecklingsstudier vid Uppsala universitet har en tydlig statsvetenskaplig profil. Utbildningens fokus ligger på utvecklingspolitik, styrning och policyanalys.

På detta sätt svarar utbildningen mot en allt högre efterfrågan på statsvetenskaplig kompetens på den internationella arbetsmarknaden. FN:s Sustainable Development Goals som betonar vikten av effektivitet, ansvarsutkrävande och transparens i institutioner på alla nivåer, liksom ett responsivt, inkluderande, deltagande och representativt beslutsfattande. Man menar också att det är av extra vikt att institutioner i utvecklingsländer stärks genom internationellt utvecklingssamarbete och att dessa länders deltagande breddas och stärks i globala diskussioner.

I ämnet utvecklingsstudier behandlas frågor om internationella utvecklingsmål och dess koppling till teori och forskning, demokratibistånd, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, postkolonialism och konfliktanalys. Vidare fokuserar vi på demokratins utmaningar i olika delar av världen, och de studerande ges en första introduktion i praktisk forskning och olika metodiska val. På C-nivå ingår en kandidatuppsats, liksom en orientering i främst kvantitativ forskningsmetodik. Möjligheter finns att söka MFS-stipendier (Minor Field Studies) för C-uppsatsen.

 

Kontakt

Studentexpedition statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06