Student

Avslutningsceremoni för masterstudenter

I slutet av varje läsår ordnar Uppsala universitet i samarbete med Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska Studentkåren, Gotlands studentkår Rindi, Föreningen Uppsala ekonomerna, Juridiska föreningen i Uppsala, samt representanter för Uppsalas studentnationer en sommaravslutningsceremoni för alla masterstudenter. Evenemanget hålls på engelska, men riktar sig till alla masterstudenter. 

Ceremonin hålls vanligtvis i universitetsaulan i Universitetshuset och omfattar tal av universitetsledningen och studentkårer, musikunderhållning och lättare förfriskningar. Observera att examen inte kommer att delas ut vid ceremonin - tänk på att du som student själv måste ansöka om examen.

Enskilda masterprogram och institutioner kan också ordna examensevenemang och aktiviteter för sina studenter. Studenter är välkomna att delta i båda.

Årets sommaravslutningsceremoni för masterstudenter kommer börja kl. 16 på onsdag den 31 maj på Uppsala slott. Om du vill delta måste du registrera dig senaste den 20 maj:

Registrera dig!

Ansök om examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen. Med en examen examen från Uppsala universitet kommer du att vara väl rustad för yrkeslivet på den svenska och internationella arenan.

Läs mer om hur du ansöker om din examen.

Gå med alumnnätverket

Håll kontakten med Uppsala universitet efter examen genom att gå med i alumnnätverket! Som medlem kommer du också att kunna hålla kontakten med över 20 000 andra alumner vid Uppsala universitet.

Bli en alumn

Se till att anmäla dig till nätverket med din privata e-postadress, eftersom din studentadress kommer att upphöra när du inte längre studerar vid Uppsala universitet.