Student

Yrkesexamina

Uppsala universitet utbildar för, och utfärdar ett stort antal yrkesexamina:

 • Apotekarexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen***
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Juris kandidatexamen*
 • Juristexamen
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Lärarexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjukgymnastexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Social omsorgsexamen*
 • Socionomexamen
 • Speciallärarexamen (specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling)
 • Specialistsjuksköterskeexamen**
 • Teologie kandidatexamen*
 • Ämneslärarexamen

* Endast för dig som påbörjade din utbildning till denna examen före 1 juli 2007. Du har rätt att slutföra din utbildning till denna examen fram till 30 juni 2015.
** Endast för dig som antagits till din utbildning före 2 december 2008, eller antagits till utbildning till detta från och med höstterminen 2010.                                                            

*** Fysioterapeutexamen ersätter Sjukgymnastexamen fr o m 1 januari 2014