Student

Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

September

Höstens stipendier

Ansökningstiden för höstterminens stipendier är avslutad. Ett fåtal stipendier utlyses under andra perioder av höstterminen, se "Andra lediga stipendier".

1 nov - 5 jan

För dig som redan har stipendier

Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

December

När är besluten klara?

Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

Februari

Vårens stora stipendieomgång

Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i början av februari. Exakta datum för ansökningsperioden kommer att publiceras här i januari.

Ledigt just nu

Stipendier med annan deadline

 • Lennanders - för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Deadline 2017-01-24, kl 17.00
   

 • Höstens stipendier

  September

  Höstens stipendier

  Ansökningstiden för höstterminens stipendier är avslutad. Ett fåtal stipendier utlyses under andra perioder av höstterminen, se "Andra lediga stipendier".

 • Bevakning av stipendier

  1 nov - 5 jan

  För dig som redan har stipendier

  Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

 • Beslut och utbetalning

  December

  När är besluten klara?

  Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

 • Sök vårens stipendier

  Februari

  Vårens stora stipendieomgång

  Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i början av februari. Exakta datum för ansökningsperioden kommer att publiceras här i januari.

 • Andra lediga stipendier

  Ledigt just nu

  Stipendier med annan deadline

  • Lennanders - för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Deadline 2017-01-24, kl 17.00
    


   

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via Stipendiekansliets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se här vilka stipendier du söker på annat sätt.