Stipendier

Studenter och forskare vid Uppsala universitet har varje termin möjlighet att söka en mängd stipendier. Ett fåtal stipendier kan också studenter och forskare vid andra universitet och högskolor i landet söka.

12 sept

Höstens stora stipendieomgång

Ansökningsperioden för höstterminens stora stipendieomgång är avslutad. Besluten för dessa stipendier blir klara i slutet av december.

Ett fåtal stipendier utlyses under andra perioder av höstterminen, se "Andra lediga stipendier".

1 nov –
5 jan

För dig som redan har stipendier

Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

December

När är besluten klara?

Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

Februari

Stipendier vårterminen 2019

Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i februari. Exakta datum för ansökningsperioden kommer att publiceras här i slutet av januari 2019.

Ledigt just nu

Stipendier med annan deadline

 • Lennanders - för naturvetenskaplig eller medicinsk forskning. Deadline 2019-01-24 kl. 17.00

 • Höstens stipendier

  12 sept

  Höstens stora stipendieomgång

  Ansökningsperioden för höstterminens stora stipendieomgång är avslutad. Besluten för dessa stipendier blir klara i slutet av december.

  Ett fåtal stipendier utlyses under andra perioder av höstterminen, se "Andra lediga stipendier".

 • Bevakning av stipendier

  1 nov –
  5 jan

  För dig som redan har stipendier

  Du som innehar ett stipendium som sträcker sig över flera terminer måste bevaka stipendiet varje termin för att behålla det.

 • Beslut och utbetalning

  December

  När är besluten klara?

  Alla som sökt stipendier får i slutet av december, via mejl, veta om de fått något stipendium eller inte. Några veckor senare betalas terminens belopp ut. Rese- och forskningsstipendier ska rekvireras av stipendiaten.

 • Stipendier våren 2019

  Februari

  Stipendier vårterminen 2019

  Ansökan för vårterminens stipendier beräknas öppna i februari. Exakta datum för ansökningsperioden kommer att publiceras här i slutet av januari 2019.

 • Andra lediga stipendier

  Ledigt just nu

  Stipendier med annan deadline

  • Lennanders - för naturvetenskaplig eller medicinsk forskning. Deadline 2019-01-24 kl. 17.00


   

Stipendier som söks på annat sätt

De flesta stipendier söker du via Stipendiekansliets stipendiesystem. Det finns dessutom ett antal stipendier som hanteras av andra instanser inom eller utanför universitetet och som har andra ansökningsdatum. Se här vilka stipendier du söker på annat sätt.

Kontakt

Stipendiekansliet
Besöksadress: Servicecenter
Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala
Tel: 018-471 47 50 (vardagar 10.00–11.30)
E-post: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Postadress: Box 256, 751 05 Uppsala