Utbildning

Kunskapsprov för farmaceuter med utländsk utbildning

Uppsala universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning.

Syftet med kunskapsprovet är att säkerställa att den prövande har kunskaper, färdigheter och förmågor som svarar mot kraven för svensk apotekar- respektive receptarieexamen för att kunna verka som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige. Provet är gratis. Läs mer om hur kunskapsprovet är upplagt och hur du anmäler dig.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Personer med en utländsk farmaceututbildning (apotekar- eller receptarieexamen) som har fått beslut från Socialstyrelsen att de är behöriga kan anmäla sig till kunskapsprovet.

Hur kan jag förbereda mig?

Proven avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen som ges vid Uppsala universitet och nivån för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs för apotekar- respektive receptarieexamen. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser.

Litteraturlistor för respektive program:

Detta är litteraturlistor på den litteratur som ingår i respektive program vid Uppsala universitet. Litteraturen är endast förslag på litteratur som kan läsas som förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet. Naturligtvis kan Du läsa annan litteratur som täcker kursmålen.

Inom kort kommer exempelfrågor att läggas ut här.

Vad händer efter kunskapsprovet?

Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Uppsala universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som sedan ger dig information om den praktiska tjänstgöringen och om kursen i författningskunskap som du ska genomgå. Läs om Socialstyrelsens system för ansökan om legitimation för apotekare och receptarier.

Om provdeltagaren blivit underkänd tre gånger på det teoretiska provet, två gånger på det praktiska provet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 24 månader, rapporterar Uppsala universitet det till Socialstyrelsen.

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kunskapsprovet eller kompletteringsutbildningen kan du kontakta oss via mejl. Observera att webbsidan uppdateras med aktuell information kontinuerligt.

Shima Momeni
Leg. apotekare, PhD
Projektledare för kunskapsprov och kompletteringsutbildning för nyanlända farmaceuter
shima.momeni@farmbio.uu.se

Mer information