Freds- och konfliktkunskap C 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-20510 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

Behörighet: Freds- och konfliktkunskap B, 30 hp, eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Undervisning ges på engelska; seminarier och skriftliga uppgifter kan göras på antingen svenska eller engelska.

Studerande antagna till Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier, Politices kandidatprogrammet eller Samhällsvetarprogrammet har företräde till kursen.

Om kursen

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i teori och metod inom freds- och konfliktforskningen samt att ytterligare öva förmågan till att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Frågor rörande såväl konfliktorsaker som konfliktlösning behandlas. Kursen består av tre moment. 1. Metod (7,5 hp); 2. Analysing Arguments in Conflict Studies (7,5 hp); 3. Uppsats (15 hp).

Mer information

Kontakt

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, 1tr 753 20 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

E-post: info@pcr.uu.se

Chris Chau chris.chau@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79