Utbildning

Ledarskap i klassrummet 2017/2018 (7,5 hp)

Sommar 2017 vecka 23-27 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-03-15

Anmälningskod: UU-73211 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen har både campusförlagd undervisning och undervisning på distans. Den campusförlagda undervisningen är koncentrerad till vecka 24.

Om kursen

Stora metaanalyser visar att lärarens ledarskap har en direkt påverkan på elevernas förutsättningar för lärande samt elevernas utveckling och skolprestationer. Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om hur man utvecklar ett ansvarsfullt och effektivt ledarskap, hur man skapar goda relationer till eleverna samt hur man kan arbeta med rutiner, struktur och förutsägbarhet för att skapa motivation, arbetsro och trygghet.

Mer information

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Studievägledare studievagledare@edu.uu.se