Utbildning

Arkeologi, grundkurs B 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-22 - 50 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-50108 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Gotland

Urval: Akademiska poäng

Uppläggning för distanskurs: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studentportalen). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator med interuppkoppling krävs för att följa kursen. En fältkurs på Gotland ingår.

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Arkeologi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

I teorimomentet behandlas historiska och nutida perspektiv på arkeologisk teoribildning samt grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp. Metoddelen behandlar olika arkeologiska metoder som tillämpas vid inventeringar och fältundersökningar. Fältkursen innebär deltagande i en arkeologisk fältundersökning som behandlar utgrävningsmetodik, fyndhantering och rapportskrivning. I kursen ingår även ett självständigt, skriftligt arbete.

Mer information

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86