Utbildning

Konstvetenskap C: Konstvetenskaplig teori och metod 2018/2019 (30 hp)

HT18 vecka 36-03 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-51700 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

VT19 vecka 04-23 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2018-10-15

Anmälningskod: UU-01700 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

Behörighet: Konstvetenskap B eller Konstvetenskap AB

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Kursen innehåller examensarbete för kandidatexamen.

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap i konstvetenskapens teoribildning och praktik. Teorimomentet belyser några för konstvetenskapen centrala temata som konstbegrepp, stil, ikonografi, arkitekturteori, genus och annan samtida teoribildning. Uppsatsmomentet syftar till att självständigt identifiera, formulera och lösa ett avgränsat konstvetenskapligt problem i form av en seminarieuppsats (kandidatuppsats).

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Carina Jacobsson carina.jacobsson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 88

Fax: 018-471 28 92