Från föremål till tolkning - dokumentation, utställning och forskning i en textil samling 2018/2019 (7,5 hp)

HT18, 50 %, Campus

Startdatum: 15 oktober 2018

Slutdatum: 23 december 2018

Sista ansökningsdatum: 16 april 2018

Anmälningskod: UU-51714 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: 90 hp textilvetenskap (A+B+C)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Anmärkning: Kursen kan läsas som fristående men också inräknas som valbar kurs inom magisterprogrammet i textilvetenskap.

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskap om och färdighet i textil föremålsdokumentation och hantering i en samling. Den behandlar även kontextualisering, tillgängliggörande och forskning med utgångspunkt i föremålsbunden information. Gruppen kommer inom ramen för kursen att arbeta med en avgränsad textil föremålssamling. Du kommer inledningsvis att lära dig de olika momenten inom föremålskatalogisering: att dokumentera, fotografera samt lägga in uppgifter i föremålsdatabaser. Gruppen kommer systematiskt att bearbeta en mängd föremålsdata som möjliggör en finare indelning av materialet. Därefter ska du med utgångspunkt i identifierade föremålsgrupper genom jämförande studier och kontextualisering arbeta med tolkning och formulering av frågor som kan ligga till grund för en utställning eller forskningsuppgift.

Kursen ges hösten 2018 i samarbete med Vasamuseet. Undervisningen kommer att ske i museets lokaler i Stockholm cirka två dagar per vecka och bestå av praktiskt katalogiseringsarbete, seminarier och studiebesök. Kursdeltagarna kommer att arbeta med dokumentation och analyser av de textilarkeologiska fynden från skeppet. Under kursen får du möjlighet att diskutera ditt arbete med experter som arbetar med samlingen och att besöka institutioner vars samlingar kan belysa och kontextualisera den grupp textilier som behandlas.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 H 752 38 Uppsala

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Cecilia Aneer cecilia.aneer@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 57 72