Museet som idé och praktik 2018/2019 (7,5 hp)

HT18 vecka 36-03 - 25 % - Distans

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-51755 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen använder en digital lärplattform för undervisning och kommunikation. Plattformen innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner. En förutsättning för att kunna följa den internetbaserade kursen är tillgång till dator samt internetuppkoppling. Undervisning och examination genomförs helt via den webbaserade lärplattformen. Inga träffar på campus ingår.

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen utforskar hur museet som institution och idé har utvecklats ur ett historiskt och globalt perspektiv. Disciplinärt ansluter sig kursen till traditionen ”New Museum Theory” som utvecklats sedan slutet av 1980-talet och som problematiserar museernas sätt att arbeta och representera kultur och samhälle. I centrum står museerna som institutioner för produktion, förmedling och bevarande av kunskaper om den mänskliga kulturens villkor. Museets kulturbundenhet diskuteras och problematiseras i historisk belysning. Kursen fokuserar på tre teman: den museala institutionens idé och historiska framväxt, kulturbundna värden och bevarandet av dessa samt samtidens museala praktiker vad gäller representation av kulturer.

Mer information

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-10 82 00

Joakim Andersson joakim.andersson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 25