Utbildning

Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 35-44 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-55626 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

VT18 vecka 03-12 - Eftermiddag - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-05626 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

Om kursen

Kursen behandlar andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 76