Utbildning

NABiS - samnordisk inr. mot biodiversitet och systematik - Masterprogram i biologi 2018/2019

Bild för NABiS - samnordisk inr. mot biodiversitet och systematik - Masterprogram i biologi 2018/2019
Anmälan

Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning. Du kan skaffa dig en spetskompetens med stort djup inom ett visst område eller så väljer du att istället bredda dina biologikunskaper. Du har också möjlighet att kombinera biologistudierna med andra ämnen. Programmet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser, en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Om du vill kan du välja till kurser från andra inriktningar.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och det finns genomtänkta vägar att gå. Du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig för framtida forskning eller arbete inom näringslivet.

Om programmet

Biologisk mångfald och systematik handlar om vår planets organismrikedom och de evolutionära sambanden mellan dem. NABiS-utbildningen gör dig till en expert inom systematik och taxonomi och du behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald och systematik handlar om den rikedom av organismer som lever på vår planet och de evolutionära sambanden mellan dem. Långt ifrån alla nu levande organismer har upptäckts och beskrivits, och bland de som är kända är släktskapet fortfarande oklart. Med molekylära verktyg och morfologiska och anatomiska observationer, identifieras nya arter kontinuerligt och deras förhållande till andra organismer reds ut. Molekylära data ger också vetenskapen en chans att få svar på grundläggande frågor om evolutionen. NABiS utbildar studenter för att få den systematiska och taxonomiska expertis som behövs i vårt samhälle för att kunna vidta åtgärder mot minskande biologisk mångfald.

Programmet vänder sig till studenter som är intresserade av en karriär inom naturvårdsförvaltning (offentlig förvaltning eller som privat konsult), handläggare på statliga myndigheter (till exempel Naturvårdsverket) eller privata organisationer (till exempel WWF, Naturskyddsföreningen), handläggare inom biodiversitetsinfrastrukturer (till exempel GBIF) eller vill göra akademisk karriär som museiintendent eller forskare.

Inriktningen är ett samarbete mellan universitet i Sverige, Norge och Danmark. Varje universitet erbjuder kurser för organismgrupper där man har specialistkompetens. Genom att ta kurser (till stor del nätbaserade) vid olika universitet får man en spetsutbildning inom systematik. Under din utbildning kommer du att vara på en forskningsinstitution och där delta i verksamheten, förutom att läsa kurs.

Samarbetsuniversitet:
Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Københavns Universitet.

Besök programmets gemensamma webbsida för mer information

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Karriär

Masterprogrammet i biologi ger dig kunskaper och färdigheter för kvalificerad yrkesverksamhet med speciella och avancerade arbetsuppgifter inom näringsliv, myndighet och eget företagande. Du kan även fortsätta med en doktorand­utbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Inriktningen NABiS innebär att du skaffar dig ett stort kontaktnät inom Norden och du kan arbeta med frågeställningar inom systematik och taxonomi som kräver molekylärbiologisk kompetens. 

Programmet vänder sig till studenter som är intresserade av en karriär inom naturvårdsförvaltning (offentlig förvaltning eller som privat konsult), handläggare på statliga myndigheter (till exempel Naturvårdsverket) eller privata organisationer (till exempel WWF, Naturskyddsföreningen), handläggare inom biodiversitetsinfrastrukturer (till exempel GBIF) eller vill göra akademisk karriär som museiintendent eller forskare.

Som biolog kan du också arbeta som lärare eller vetenskapsjournalist.

Behörighet och anmälan

Du söker alla inriktningar via antagning.se utom till inriktningen Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) som du söker via www.evobio.eu.

NABiS - samnordisk inr. mot biodiversitet och systematik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P1118 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4687 Fax: 018-471 4689

E-post: info@ibg.uu.se

Brita Svensson master@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 28 79

Frågor om antagning: Fredrik Sundström master@ibg.uu.se

Telefon: 018-471 48 35