Utbildning

Masterprogram i International Humanitarian Action 2018/2019

Masterprogrammet i International Humanitarian Action är en internationell och tvärvetenskaplig utbildning som ges vid Uppsala universitet i samarbete med olika universitet i Europa och världen. Programmet ger professionella kunskaper för en karriär inom humanitärt arbete, nöd- och katastrofhjälp och utveckling på både nationell och internationell nivå. Programmet har också ett alumnnätverk som, förutom att det är personligt givande, stödjer studenters karriärer genom olika nätverksaktiviteter.

Om programmet

NOHA står för ”Network on Humanitarian Action” som är den gemensamma europeiska samarbetsorganisationen för Masterprogrammet i International Humanitarian Action.

Programmet skapades 1993 och orsaken var en ökad oro inför katastrofer och konflikter med konsekvenser för samhället. För att bemöta dessa frågor finns ett behov av ett professionellt förhållningssätt som kombinerar både högre akademisk utbildning och praktisk kompetens.

NOHA:s utbildning stöds av EU-kommissionen och är ett av de mest väletablerade masterprogrammen i Humanitarian Action. För närvarande finns tolv universitet kopplade till nätverket i Europa och samarbetet utsträcker sig till flera universitet runt om i världen. Vid tre tillfällen har Europeiska kommissionen gett masterprogrammet Erasmus Mundus-status.

Programmet erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig centrala färdigheter för en karriär inom fältet Humanitarian Action. Du får analytiska och praktiska färdigheter som är nödvändiga för professionellt humanitärt arbete, som till exempel en förståelse av nödsituationer och en förmåga att organisera och planera en nödhjälpsinsats. Utbildningen är tvåårig.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen med International Humanitarian Action som huvudområde, 120 hp.

Upplägg

Första terminen
Terminen börjar med en gemensam upptaktsvecka i september, Intensiva programmet (IP), som arrangeras av ett europeiskt universitet kopplat till NOHA. Terminen fortsätter med kurser i internationell rätt, antropologi, ledarskap, folkhälsa och geopolitik. Alla kurser under terminen är på 5 högskolepoäng (hp).

Andra terminen
Denna termin åker du på utbyte till ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom Network on Humanitarian Action (NOHA) för att läsa detta universitets specialisering. För ytterligare information om partneruniversiteten och deras profiler, se nohanet.org. Goda kunskaper i franska krävs om du vill läsa vid Aix; kunskaper i spanska är ett förmån om du vill läsa vid Deusto.

Uppsala tar i sin tur emot studenter från våra partneruniversitet. I Uppsala ges en kurs med fokus på fred, konflikt och religion. Första kursen är Konflikter och fredsskapande, 15 hp. Därefter studerar vi Religion och humanitärt arbete, 5 hp, Avancerad management, 5 hp och Metod, 5 hp.

Tredje terminen
Under den tredje terminen kommer du att antingen åka till ett partneruniversitet i eller utanför Europa för kurser (20 hp) samt praktik (10 hp) eller genomföra en längre praktik (20 hp) och ta en kurs i karriärutveckling (10 hp).

Fjärde terminen
Den fjärde och sista terminen skriver du en masteruppsats på 30 hp. Uppsatskursen avslutas med ett seminarium där du försvarar din uppsats och opponerar på en annan students uppsats.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar och lärarledda seminarier där du förväntas delta aktivt. Därutöver består programmet av en hel del självstudier. Undervisningsspråk i Uppsala är engelska men vid olika partneruniversitet kan undervisningen även ske på franska eller spanska.

Studera utomlands

Den andra terminen åker du på utbyte till ett av de sju europeiska partneruniversiteten inom NOHA.

Karriär

Programmet ger en utbildning med hög akademisk kvalitet och professionell kompetens skräddarsydd för dig som vill verka inom det humanitära området, med katastrof- och nödhjälp samt utvecklingsarbete.

En masterexamen i International Humanitarian Action är en bra grund för arbete inom icke-statliga organisationer och stora internationella organisationer som FN, EU och OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

I Sverige finns det möjligheter till arbete inom den offentliga sektorn, till exempel i kommuner, länsstyrelser samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Behörighet och anmälan

Anmälan
Ansökan sker genom NOHA-nätverkets centrala hemsida www.nohanet.org. Ansökningsperioden öppnas den 1 november 2017 och stängs den 31 mars 2018. Studenter som vill ansöka om ett Erasmus Mundus-stipendium måste dock söka senast den 31 januari 2018.

Information om avgifter
Alla studenter som antas och påbörjar programmet (inklusive studenter från Sverige och andra EU- eller Eftaländer) ska betala avgifter till NOHA-konsortiet. För mer information se NOHA-konsortiets hemsida www.nohanet.org.

För sökande intresserade av ett lokalt program med liknande innehåll hänvisas till Uppsala universitets Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp.

Masterprogram i International Humanitarian Action

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-03-31

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Med en svensk kandidatexamen uppfylls kraven på engelska. Annars brukar engelskkunskaper intygas genom ett internationellt erkänt prov:

  • IELTS: sammanlagt betyg på 6,5 och ingen del mindre än 5,5
  • TOEFL: pappersprov: 4,5 poäng (av högst 6) på skriftliga delen och sammanlagt 575; Internetprov: 20 poäng (av högst 30) på skriftliga delen och sammanlagt 93
  • Cambridge: CAE, CPE
Kunskaper i andra språk och praktisk erfarenhet inom humanitärt bistånd rekommenderas.

Urval: Se avsnittet "Admission Criteria" på https://www.nohanet.org/masters för information om urval.

Kontakt och mer info

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsv. 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 2295

E-post: student@teol.uu.se

noha@teol.uu.se

Telefon: 018-471 22 36