Anmälan och registrering

Registrering på kurser och program via Ladok

För att delta i studierna måste du vara antagen och registrerad. Du registrerar dig på din kurs i Ladok. Till några internationella program görs registreringen av institutionen.

Registreringsperioden för din kurs startar 25 juli, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar.

Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat registrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Sökande som är villkorligt antagna

Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.

Sökande på reservlista

Vi kallar reserver via mejl. Håll koll även på din skräppost då våra mejl hamnar där ibland. Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Registrering på några internationella program via insitutionen

Registrering på kurser inom

  • Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter
  • Masterprogrammet i Euroculture
  • Masterprogrammet i International Humanitarian Action

görs av institutionen. Studenter som har antagits till  Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter ska skicka ett mejl till hac@teol.uu.se senast den 15 augusti 2024 för att bekräfta att de vill registreras.

Information till villkorligt antagna

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast den 2 september kontakta hac@teol.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Information till reserver

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och har sedan 1 dag på dig att tacka ja.

Kursstartsinformation

Schemat finner du i Studium eller under dina tjänster.

Kursplan, litteraturlista samt eventuellt övrigt kursmaterial finner du i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin