Den 11 juli får du det första antagningsbeskedet om du har sökt kurser eller program via antagning.se. Ditt antagningsbesked hittar du på "Mina sidor" på antagning.se.

Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Missar du att svara ja i tid blir du struken från de utbildningar du sökt. Sista svarsdag är 19 juli.

Efter att du svarat får du ett andra antagningsbesked den 25 juli. Där ser du om du är antagen, reserv eller struken. Besök våra sidor för antagning och registrering.

Registrering på kurs eller program

Glöm inte att registrera dig på varje kurs som du ska gå. Är du antagen till ett program är du också antagen till en eller flera av första terminens kurser och då är det dessa du ska registrera dig på.

Registreringsdatum för kurser finns på kurssidan i katalogen

Information om registrering för program är länkat längst ner på programmets sida.

Sök fram din kurs eller ditt program i utbildningskatalogen.

Ny student?

Välkommen! Läs om allt du behöver för att komma igång med dina studier.

Mer om registrering

Dina studier

Alla institutioner, fakulteter och campus har egna sidor för studenter. Där kan det finnas särskild information om just dina studier eller din studieplats. När du loggar in på studentingången så ser du vilka kurser eller program du läser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin