UU Innovation för studenter

Framtiden behöver dina idéer! Innovationsförmåga och entreprenöriella kompetenser handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och gå från tanke till handling. Det är också något som är efterfrågat på arbetsmarknaden. Genom att jobba med din idé bygger du värdefulla erfarenheter för framtiden samtidigt som du är med och skapar den.

Tillsammans kan vi skapa framtidens lösningar och bidra till ett bättre samhälle. Välkommen att ta din idé in i framtiden med oss på UU Innovation!

Utveckla din idé med oss på UU Innovation

UU Innovation är ditt bollplank i början av din spännande idéresa där du behöver information, finansiering, nätverk och strategier som bränsle. Ju tidigare du tar kontakt med oss, desto bättre.

Du behöver inte ta med en prototyp eller affärsplan, eller förbereda en pitch. Vi är specialiserade på den allra första utvecklingsfasen, så du behöver inte vara orolig att du inte kommit långt nog. Dessutom är vårt stöd speciellt utvecklat för att du ska kunna fortsätta plugga samtidigt som du utvecklar din idé.

Vårt stöd är öppet för alla studenter på Uppsala universitet. Det spelar ingen roll vad du pluggar, vilka förkunskaper du har eller vilka dina tidigare erfarenheter är. Stödet är gratis och vi tar inget ägande i din idé.

Det här kan du få hjälpa med

Vi börjar med ett första förutsättningslöst möte där du får berätta om din idé och vision. Det vi diskuterar stannar mellan oss. Tillsammans arbetar vi sedan stegvis för att utforska möjligheterna och utmaningarna med din idé – och att skapa förutsättningar för att du kan utveckla den vidare.

Vi ställer frågor för att skapa oss en första bild av din idé, hur långt du kommit och vad som kan blir ett bra nästa steg. Det spelar ingen roll om din idé handlar om en ny tjänst eller fysisk produkt, om en ny design, metod eller teknik – alla sorters idéer är välkomna. Det vi är särskilt intresserade av att fånga är om din idé potentiellt erbjuder en ny, eller bättre, lösning på ett befintligt behov, eller helt kan skapa en ny nisch.

När idén är i tidig utvecklingsfas finns det ofta fler frågor än svar. Vi hjälper dig så att du kan hitta svaren och fokusera på rätt sak i rätt tid.

När vi tillsammans utvärderar potentialen i din idé är det många aspekter som vägs in. Det kan handla om vad du har för ambition med idén, hur marknaden ser ut, hur din idé jämför sig med dagens lösningar och om det finns möjligheter och anledningar att skydda rättigheterna till den på något sätt. Fokus varierar beroende på vad just din idé behöver. För att testa din idé kan vi i vissa fall, och vid behov, hjälpa dig att söka finansiering.

När du har tillräckligt med information för att bedöma att idén håller för vidareutveckling är det dags att ta fram strategier för hur idén ska utvecklas vidare för att nå marknaden. Här går vi djupare in på frågeställningarna och tittar även på finansieringsmöjligheter, behov av att komplettera ditt team, hjälper dig hitta relevanta kontakter och diskuterar hållbarhetsaspekter.

Få koll på ägande och avtal när du samarbetar

Vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar finns mellan dig och din samarbetspart? Redan från början är det bra att ha ett avtal som gör det tydligt vad som gäller.

Om ägande och avtal

UU Innovation var med mig hela vägen från idéstadiet till byggandet av den första versionen av produkten. Jag fick guidning i alla aspekter av det jag behövde analysera – inklusive marknadsanalys, forskningsgranskning, betatester och kontakt med relevanta personer som kunde bidra med nödvändig erfarenhet när jag fastnade. Jag hade inte tagit mig fram lika snabbt utan all den hjälpen, det är jag övertygad om.

Mamduh Halawa, alumn från psykologprogrammet och grundare av Zeeds.

UU Innovation var stöttande och peppande och nyfikna på min idé, vilket känns fantastiskt viktigt i början när man inte kommit så långt med sin idé ännu. De har hjälpt mig framåt steg för steg och jag har verkligen upplevt det som positiv input och råd snarare än krav. Dessutom har jag genom UU Innovation fått möjlighet att söka medel för att verifiera olika delar av idén tidigt i processen och förbereda för marknaden, och jag har fått finansiering för både varumärkesarbete och konceptutveckling.

Ximena Samuelsson-Allendes, alumn från kandidatprogrammet i ledarskap – kvalitet – förbättring samt magisterprogrammet i entreprenörskap. Hon är också grundaren av Aidster.

Ximena
Samuelsson-Allendes

UU Innovation har varit med från allra första början och stöttat oss med kontakter och gett oss råd inför flera möten. Vi har också fått finansiellt stöd, vilket har varit till väldigt stor hjälp och gjort att vi kunnat röra oss väldigt snabbt framåt.

Fredrik Junerfält, alumn från läkarprogrammet och grundare av RoundBit.

Kontakt

Har du en idé du skulle vilja diskutera? Eller har du frågor om immaterialrätt och avtal? Vi kan träffa dig både fysiskt och digitalt. Vi ser fram emot att höra från dig!

Mejla oss och boka ett möte

Nätverk med samarbetspartners

Vi har ett brett nätverk och flera samarbetspartners, däribland Drivhuset Uppsala, företagsinkubatorn UIC samt Uppsala universitets holdingbolag UU Invest AB. Vi guidar dig rätt i nätverket och hjälper till med kontakter beroende på dina behov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin