Internationella möjligheter

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att genomföra delar av din utbildning utomlands. På den här sidan presenterar vi de olika alternativen du har till internationella möjligheter via Uppsala universitet.

Vilken utlandsaktivitet är rätt för dig?

Det finns flera sätt att få internationell erfarenhet under sina studier. Du kan studera utomlands under en eller två terminer, läsa sommarkurser mellan terminerna, göra praktik, fältstudier eller ett självständigt arbete inom ditt studieprogram. Även efter examen finns möjlighet till att genomföra en praktik utomlands och få stipendium. Om du inte kan eller vill resa utomlands, finns olika sätt att vara internationell på hemmaplan. Det finns också kurser där utlandsstudier och distansundervisning kombineras, så kallad blandad mobilitet.

Kommande ansökningsperioder:

Vad är du intresserad av?

Följ utlandsstudieambassadörerna på Instagram

Instagramkontot @studyabroadfromuu hanteras av Alva Tilling och Emma Björk Jäderlund, Uppsala universitets nuvarande utlandsstudieambassadörer. Deras uppgift är att inspirera studenter att ta del av internationella möjligheter. Utöver detta så görs take overs av studenter som för närvarande befinner sig på en utlandsakvitet. Studenterna berättar om sina erfarenheter och ger insikter om det specifika landet eller universitetet de befinner sig vid.

hjethj

Boka oss för en infoträff

Vill ni ha mer information om internationella möjligheter så finns vi på Enheten för internationell mobilitet tillgängliga att boka för att delta i studentmässor, välkomstdagar för nya studenter eller för en informationsträff för till exempel din institution, fakultet eller kurs.

Är ni en studentförening, nation, kår eller studiegrupp är ni självklart också välkomna att kontakta oss för att boka en informationsträff. Ni kontaktar oss på mobility@uu.se.

Tillfälliga ändringar och extrainsatta tillfällen

Extrainsatta drop-in-tillfällen

  • Fredag 10 november 2023 kl. 13.00–14.00.
  • Onsdag 15 november 2023 kl. 13.00–14.00.

Mejl

  • För frågor om utbytesstudier eller fristående kurser inom ENLIGHT: mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier, Erasmusstipendiet för blandad mobilitet eller International Credit Mobility: erasmus@uu.se.

Drop-in: Träffa en handläggare

Träffa en av våra internationella handläggare för att diskutera dina frågor angående studier eller praktik utomlands. Du har möjlighet att mötas via Zoom eller ha ett fysiskt möte på plats.

Var vänlig observera att drop-in-sessioner inte kommer att vara tillgängliga under helgdagar eller under ledigheter såsom jul, påsk och sommar.

Studenter i Uppsala

Studenter i Visby

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin