Ansökan om examensbevis och kursbevis

Examensbevis och kursbevis är dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examensbevis utfärdas normalt sett vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen.

  • Du ansöker själv om din examen.
  • Examensbevisen är utfärdade på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett Diploma Supplement (se exempel på Diploma Supplement Pdf, 467 kB.).
  • Både examensbevis och Diploma Supplement utfärdas utan kostnad.
  • För att ansöka om examensbevis ska alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade i Ladok.
  • Datum för utfärdandet av din examen är det datum som handläggningen blir klar, inte när du skickar in din ansökan.

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma nivåindelning. En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen.

Ansök om examensbevis så här

Du ansöker om examensbevis i Ladok. Du loggar in i Ladok för studenter om du har ett aktivt studentkonto eller Ladok för alumner om ditt studentkonto inte längre är aktivt. Är du anställd kan du logga in i Ladok med ditt anställdkonto.

Logga in i Ladok

I ansökningsformuläret kan du också lämna ett meddelande. Det du skriver där läses först då handläggningen påbörjas, vilket kan ta ett par veckor från det att ärendet inkommit. Övriga meddelanden kan du mejla till examenshandläggarna.

Hur får jag mitt examensbevis?

Från och med 1 januari 2024 utfärdas examensbevis vid Uppsala universitet digitalt och inte i pappersform. Du laddar ner det som en pdf-fil i Ladok.

Tidigare utfärdade examensbevis kommer inte ersättas med digitala versioner.

Tillgodoräknande av studier från annan högskola

Om du har läst vid annan högskola i Sverige kan du normalt ta med dig dessa studier i en examen. I andra fall kan du behöva ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Grundexamen från annat land

Har du läst ett Erasmus Mundus-program eller ett samarbetsprogram, och har en examen från ett utländskt universitet? Om så är fallet ska du visa upp din utländska grundexamen innan du ansöker om din magister- eller masterexamen. Boka en tid för att visa upp din grundexamen via mejl, tillgodo@uu.se.

Om du inte har ditt examensbevis i original kan du i stället kontakta det lärosäte som utfärdat din grundexamen och be dem att verifiera den genom att mejla tillgodo@uu.se. I mejlet ska det framgå vilken examen som utfärdats samt datum för utfärdandet

Hur lång tid tar det att få ett examensbevis?

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Normal handläggningstid är inom 60 dagar men kan ofta gå fortare. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

Verifiering av examensbevis

Det digitala examensbeviset har en e-stämpel som innebär att dokumentet inte kan ändras. Om till exempel en arbetsgivare har frågor om äktheten av examensbeviset kan denne själv kontrollera det genom att ladda upp det på Ladoks sida för verifiering. Det är också möjligt att verifiera e-stämpel via Adobe.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin