Ansökan om examensbevis och kursbevis

Examensbevis och kursbevis är dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examensbevis utfärdas normalt sett vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen.

Examensbevisen är utfärdade på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett Diploma Supplement (se exempel på Diploma Supplement Pdf, 467 kB.). Både examensbevis och Diploma Supplement utfärdas utan kostnad.

För att ansöka om examensbevis ska alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade i Ladok.

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De examina du kan ta ut följer samma nivåindelning. En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen.

Ansök om examensbevis så här

Du ansöker om examensbevis i Ladok. Du loggar in i Ladok med ditt studentkonto. Har du inget aktivt studentkonto skaffar du dig inloggningsuppgifter på eduID. Om du ska logga in med eduID väljer du det alternativet istället för Uppsala universitet vid inloggning till Ladok.

Om du ska ansöka om doktors- eller licentiatexamen kan du logga in direkt i Ladok med ditt anställdkonto och ansöka om examen.

I ansökningsformuläret kan du också lämna ett meddelande. Du kan till exempel ange här om du har kurser du vill ha med som inte syns i din ansökan. Du kan också skriva om beviset ska skickas till någon annan än dig själv (anhörig) eller om du vill hämta ut beviset själv. Det du skriver där läses först då handläggning påbörjas, vilket kan ta ett par veckor från det att ärendet inkommit. Övriga meddelanden kan du mejla till examenshandläggarna.

Tillgodoräknande av studier från annan högskola

Om du har läst vid annan högskola i Sverige kan du normalt ta med dig dessa studier i en examen. I andra fall kan du behöva ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Grundexamen från annat land

Har du läst ett Erasmus Mundus-program eller ett samarbetsprogram, och har en examen från ett utländskt universitet? Om så är fallet ska du visa upp din utländska grundexamen (kandidatexamen eller motsvarande) innan du ansöker om din magister- eller masterexamen. Boka en tid för att visa upp din grundexamen via mejl, tillgodo@uu.se.

Om du inte har ditt examensbevis i original kan du i stället kontakta det lärosäte som utfärdat din grundexamen och be dem att verifiera den genom att mejla tillgodo@uu.se. I mejlet ska det framgå vilken examen som utfärdats samt datum för utfärdandet

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbeviset skickas med rekommenderad post och hämtas, personligen, på postutlämningsställe. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation vid uthämtande.

Examensbeviset kan också hämtas på Servicecenter i Segerstedthuset i Uppsala. Skriv i så fall i din ansökan att du vill hämta ut beviset på Servicecenter och ange tydliga kontaktuppgifter så vi kan nå dig när beviset är klart. Även när du hämtar ut ditt examensbevis på universitetet ska id-handling uppvisas.

Hur lång tid tar det att få ett examensbevis?

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Normal handläggningstid är inom 60 dagar men kan ofta gå fortare. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin