Sök kursplan

Sök efter en kursplan genom att ange kursens benämning eller kurskod.

Länken i resultatlistan leder till en kurssida där du hittar alla beslutade kursplaner. Om kursplanen har ändrats, finns det flera versioner av den. I anslutning till kursplanen finns även litteraturlista.

Hittar du inte kursplanen?

Via sökfunktionen hittar du kursplaner från höstterminen 2007 och senare samt en stor del av dem från åren närmast före det. Kursplaner för kurser som gavs vid Högskolan på Gotland före samgåendet med Uppsala universitet den 1 juli 2013 hittar du via sökfunktionen för kurs- och utbildningsplaner från Högskolan på Gotland.

Om du inte hittar kursplanen kan du vända dig till den fakultet eller institution som gav kursen eller till registrator.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin