Nätverk, partners och samarbeten

Samarbeten och partners

Universitetet deltar i många partnerskap och samarbeten som ska även bidra till ökad förståelse av behov och lösningar på samhällets utmaningar.

Partnerskapsavtal tecknas med organisationer som är av särskild betydelse för universitetets verksamhet.

Uppsala universitets strategiska partners

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin