Nätverk, partners och samarbeten

Samarbeten och partnerskap

Uppsala universitet samarbetar i olika former med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt. Samverkan sker inom såväl utbildning som forskning, genom deltagande i nätverk, partnerskap och olika former av samverkan.

Intentionsavtal med forskningsinstituten RISE

Uppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med forskningsinstituten RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut.
Syftet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden, samt bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem.

Exempel på samverkan är driva gemensamma forskningsprojekt och seminarier, samarbeta om rekrytering och handledning av doktorander, delta i kurser och utbildningar samt samfinansiera dyrbar utrustning.

Områden med goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t.ex. FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
Energi med KIC InnoEnergy
Hälsoområdet med EIT Health
Nanoteknologi
Testbäddar för t.ex. biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Kontaktperson vid Uppsala universitet:
Margaretha Andersson, tel: 070-1679331, e-post: margaretha.andersson@uu.se

RISE (Research Institutes of Sweden)

Andra internationella samarbeten

Strategiska innovationsprogram

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en del av EU:s Horisont 2020 med fokus på entreprenörskap och innovation inom olika områden. Uppsala universitet deltar aktivt i tre av EIT:s totalt sex program:

Samarbetet i dessa europeiska konsortier sker både nationellt samt på europeisk nivå med andra lärosäten och industri. Uppsala universitet bidrar i dessa konsortier med utbildningar, innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet.

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är IoT Sverige (IoT = Internet of Things)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin