Remissvar från Uppsala universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få om det genomförs samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

Här listas de remissyttranden som rektor avgett. Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig handläggare för respektive yttrande.

Remissvar 2023

Tidigare remissvar

Remissvar från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin