Universitetsområdet

Uppsala universitets lokaler är utplacerade i olika delar av Uppsala och på Gotland.

Boka lokaler

Inom universitetsområdet finns det ett antal lokaler som kan bokas av externa företag, konferensbokare och verksamheter.

Röda stolar på rad i gradäng

Campus vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet finns det elva campusområden med forskning och undervisning inom ett brett spektrum av ämnen. Uppsala universitetsbibliotek finns på alla campus samt på Carolina Rediviva.

Blåsenhus

Blåsenhus inrymmer forskning och utbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och psykologi. Här utbildas bland annat lärare, personalvetare och psykologer. Här finns också Blåsenhusbiblioteket, den laborativa lärosalen och Uppsala Barn- och babylab.

Campus Blåsenhus

BMC - Biomedicinskt centrum

Ett av Europas största centrum för livsvetenskaperna med forskning och utbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap. Här utbildas bland annat läkare, apotekare, receptarier och biomedicinare.

Biomedicinskt centrum

Campus Gotland

Campus Gotland i Visby har utbildningar inom humaniora, juridik, teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk, teologi och utbildningsvetenskap med mera. Det skapades genom att Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet 2013.

EBC – Evolutionsbiologiskt centrum

EBC inrymmer forskning och utbildning i biologi och evolutionära processer på alla nivåer liksom forskning i fysiologi, utvecklingsbiologi och ekotoxikologi. Här hittar du också Evolutionsmuseet med botanik, zoologi och paleontologi.

Evolutionsbiologiskt centrum

Ekonomikum

Forskning och utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap med ämnen som ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik och media, kulturgeografi, nationalekonomi, och statistik.

Ekonomikum

Engelska parken

Engelska parken inrymmer forskning och utbildning inom en stor bredd av ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap. Här finns Humanistiska teatern och Hugo Valentin-centrum.

Campus Engelska parken

Gamla Torget

Hit räknas dels byggnaderna vid själva Gamla torget, men också Oxenstiernska, Skytteanum, och kvarteret Munken. Här bedrivs forskning och utbildning inom juridik, statsvetenskap, bostads- och urbanforskning, och freds- och konfliktforskning.

Campus Gamla Torget

Geocentrum

Geocentrum erbjuder utbildning och forskning inom geovetenskap – allt från stenar och vulkaner till jordbävningar, klimat och koldioxidlagring.

Geocentrum

Rudbecklaboratoriet

Här finns forskningslaboratorium för immunologi, cancer, genetiska sjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom. Rudbecklaboratoriet samlar forskning inom bland annat medicinsk genetik, tumörbiologi, medicinsk strålningsvetenskap, klinisk immunologi, patologi, onkologi och molekylär geriatrik.

Rudbecklaboratoriet

Akademiska sjukhuset

Uppsala universitet har omfattande utbildning och forskning inom medicin och farmaci knuten till Akademiska sjukhuset. Här läser läkare, biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, fysioterapeuter och sjuksköterskor delar av sin utbildning.

Akademiska sjukhuset

Ångströmlaboratoriet

Vid Ångströmlaboratoriet utbildas naturvetare och ingenjörer. Forskningen spänner över fysik, kemi, matematik, teknik, material- och energiforskning. Här finns också Nordens största renrum. Området har nyligen byggts ut med det futuristiska hus 10.

Ångströmlaboratoriet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin