Uppsala universitets historia

Uppsala universitet är Sveriges första universitet – grundat 1477. Till en början bestod undervisningen främst av föreläsningar i filosofi, juridik och teologi. Universitetets verksamhet lades ner 1515 men startade igen några decennier senare, år 1593. Därefter blev universitetet större och omfattade fler ämnen än tidigare. Särskilt under 1620-talet fick verksamheten en skjuts, då Gustav II Adolf donerade mycket medel och antalet studenter ökade kraftigt.

Studenter med fanor i procession genom universitetsparken mot universitetshuset förbi statyn över Erik Gustaf Geijer. I bakgrunden det Ekermanska huset och Gustavianum.

Universitetet firar 300-årsjubileumet av sin nystart. År 1893.

Tidslinje

Den som ville starta ett universitet i Sverige på 1400-talet var tvungen att få en skrivelse från påven, en så kallad bulla.

Jakob Ulvsson tog initiativ till en ansökan och 27 februari 1477 gav påven Sixtus IV sitt tillstånd.

Universitetets undervisning kom igång och Sveriges första student kunde börja sina studier.

Alla studenter som tar doktorsexamen är inbjudna till en högtidlig ceremoni i universitetshuset, som kallas doktorspromotion.

Under promotionsakten i aulan får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt eller lagerkrans samt diplom.

Universitetets långa historia märks i det att flera delar av ceremonin är på latin.

När de första studentnationerna bildades i början av 1600-talet var de inte lagliga. Det tog några decennier för universitetets styrelse (konsistoriet) att legalisera nationerna. Detta skedde 1663.

Sedan dess har nationerna varit en naturlig träffpunkt för studenterna och en central del av Uppsalas studentliv.

Carl von Linné är mest känd för det system som han byggde upp för att klassificera och namnge naturen.

Ett skäl till att Linnés arbeten fick genomslag var hans förmåga att skapa nätverk, ha goda kontakter och skaffa sig välgörare.

År 1893 firade Uppsala 300-årsminnet av Uppsala möte. Detta möte skedde 1593 och det var då Svenska kyrkan tog de sista stegen mot uppbrottet med den katolska kyrkan. Vid detta Uppsala möte fick dessutom universitetet en nystart efter att verksamheten legat nere sedan år 1515.

I samband med firandet av 300-årsjubileumet utnämnde universitetet Alfred Nobel till hedersdoktor.

Den 12 december 2012 beslutade riksdagen att Uppsala universitet och Högskolan på Gotland skulle gå ihop. Året efter blev därför Gotlands högskola en del av Uppsala universitet och heter idag Campus Gotland.

Kända personer och tidigare rektorer

Gerd Enequist var den första kvinna att inneha en reguljär professur vid Uppsala universitet. Hon utnämndes år 1949 och var professor i kulturgeografi.

Dessutom var hon ledamot i delegationen för vägplanering 1954–1958 och av redaktionskommittén för Atlas över Sverige, i vilken hon medverkade med kartor som beskrev befolkning, bebyggelse och näringsliv.

Svartvitt foto på Gerd Enequist i halvfigur och halvprofil på en balkong.

Gerd Enequist (1903-1989) i samband med professorsutnämningen. Fotot ingår i universitetsbibliotekets samlingar.

Historiska kulturmiljöer

Många av Uppsalas historiska byggnader och miljöer har anknytning till Uppsala universitet.

En av dem är Gustavianum som är universitetets äldsta bevarade byggnad. Idag är Gustavianum ett museum men på 1600-talet skedde undervisningen där.

Historiska kulturmiljöer

Gustavianum vid skymningen en snöig dag med domkyrkan i bakgrunden

Mänskliga kvarlevor i universitetets samlingar

Från mitten av 1800-talet byggdes Uppsala universitets samlingar med mänskliga kvarlevor upp som ett led i den medicinska undervisningen och forskningen.

Sedan dess har synen på hur mänskliga kvarlevor bör hanteras förändrats. Det gäller också synen på människors lika värde, medgivande och rätten att bestämma vad som händer med den egna kroppen efter döden.

Mänskliga kvarlevor i universitetets samlingar

Mänskliga kvarlevor i rader av montrar i stora utställningssalen på anatomiska institutionen.

Stora samlingssalen vid anatomiska institutionen, omkring år 1880.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin