Historiska kulturmiljöer

Många av Uppsalas historiska byggnader och miljöer har anknytning till Uppsala universitet. De används än idag som undervisningslokaler, arbetsplatser och mötesarenor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin