Oxenstiernska husets historia

Några personer går och cyklar utanför ett trevåningshus med orange fasad

Oxenstiernska huset ligger mitt emot Uppsala domkyrka vid Riddartorget i Uppsala. Huset stod färdigt år 1664 och var en av stadens fåtaliga stenbyggnader vid den tiden.

År 1708 köpte Uppsala universitetet huset för att inrätta Sveriges första akademiska sjukhus, Nosocomium Academicum.

Svartvitt foto på kala träd och buskar på Riddartorget med Skytteanum och Oxenstiernska huset i bakgrunden

Oxenstiernska huset ca 1890. Då hade Upsala Nya Tidnings boktryckeri på bottenvåningen. Även Värmlands nation hade lokaler i byggnaden fram till 1930 då den fick ett eget hus. Foto: Alfred Dahlgren (1861-1908)

Idag finns juridiska institutionen i huset som numera ofta kallas Juridicum.

Den senaste stora ombyggnaden av Juridicum var färdigställd till årsskiftet 1981-1982. Sedan dess har delar av huset byggts om för att öka antalet studielokaler och arbetsrum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin